ابهامات امنیتی در روز حمله به کنگره؛ تاخیر ۲ساعتۀ پنتاگون برای صدور مجوز اعزام نیرو

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بحث تاخیر در اعزام نیروهای گارد ملی در حالی مطرح است که شماری از قانونگذاران کنگره تحقیقات درباره اقدامات امنیتی در روز حمله را آغاز کرده‌اند؛ یعنی در روزی که با فراخوان دونالد ترامپ انتظار می‌رفت هزاران نفر مقابل کاخ سفید جمع شده و سپس به سمت ساختمان کنگره آمریکا حرکت کنند.