شدت گرفتن اختلافات میان خانواده بشار اسد بر سر بقای او در قدرت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، روز یکشنبه 10 ژانویه بار دیگر ضربه محکمی به رامی مخلوف پسر دایی میلیاردر