سازمان انرژی اتمی قانون لغو تحریم‌ها را به لحاظ فنی اجرا می‌کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان انرژی اتمی صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه اجرای قانون چگونه تهیه و تدوین شده، به صورت صددرصد قانون لغو تحریم‌ها را به لحاظ فنی اجرا می‌کند.