معاون سازمان انرژی اتمی ایران: قادر به غنی سازی 90 درصد نیز هستیم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که راحتی قادر به غنی سازی بالای 20 درصد از جمله 40، 60 و 90 درصد هستیم. - خبرگزاری آناتولی