اقدامات لازم برای دستگیری مقصران ترور شهید فخری زاده در حال انجام است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با اشاره به اینکه تمام مقصران و دست اندرکاران ترور شهید فخری زاده شناسایی شده اند، گفت: اقدامات لازم برای دستگیری آنان در حال انجام است.