۸ مارس، روز جهانی زن: هم‌سویی حقوق زنان با دموکراسی و اقتصاد بازاربنیاد

17/12/1400 11:23:00 ب.ظ

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در بلندای تاریخ، ناشی از قانو‌ن‌های ستم‌کارانه یا رسوم پدرسالارانه، نادیده انگاشته شد‌‌ه‌اند. ۸مارس_روزجهانی_زن یادداشت جمشید اسدی👇

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در...

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در بلندای تاریخ، ناشی از قانو‌ن‌های ستم‌کارانه یا رسوم پدرسالارانه، نادیده انگاشته شد‌‌ه‌اند. چنین روزی ریشه در راهپیمایی بیش از ۱۵ هزار زن در سال ۱۹۰۸ در شهر نیویورک دارد که خواستار ساعات کار کمتر، حقوق بیشتر و حق رای بودند.

جنبش زنان در اروپا هم بود؛ چنان‌که در سال ۱۹۱۰، بیش از۱۰۰ زن از ۱۷ کشور در «کنفرانس جهانی زنان کارگر» در کپنهاگ دانمارک شرکت و از پیشنهاد «کلارا زتکین» برای نامیدن هشت مارس به عنوان روز جهانی زن پشتیبانی کردند.

در حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی، هشت مارس در آلمان نازی به «روز مادر» و پس از آن در آلمان شرقی سوسیالیستی به «مادر سوسیالیستی» تغییر کرد.

ادامه مطلب:
ایران وایر »

عراق موجودیت خود را از ایران دارد

محمد صدر: با بالا گرفتن جنگ های داخلی عراق در سالهای پس از سقوط صدام، این کشور با اعلام موجودیت گروهی با نام «داعش» در خاک خود مواجه شد که به نام برپایی تعالیم و قوانین اسلامی، ظالمانه ترین رفتار را در برخورد با مردم عراق به ویژه زنان این کشور دنبال می کردند(البته شاخه سوری این گروه، سال‌ها قبل فعالیت خود را در سوریه آغاز کرده بود) اینکه در نهایت چگونه ماهیت این گروه به نابودی انجامید و برخورد دولت عراق با ناجیان این کشور در سال‌های پس از سقوط داعش چه بود. گفت‌وگو کامل را اینجا بخوانید: https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-873529 ادامه مطلب >>

Loading news...
Failed to load news.