۸ مارس، روز جهانی زن: هم‌سویی حقوق زنان با دموکراسی و اقتصاد بازاربنیاد

  • 📰 iranwire
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

ایران سرفصلها اخبار

ایران آخرین اخبار,ایران سرفصلها

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در بلندای تاریخ، ناشی از قانو‌ن‌های ستم‌کارانه یا رسوم پدرسالارانه، نادیده انگاشته شد‌‌ه‌اند. ۸مارس_روزجهانی_زن یادداشت جمشید اسدی👇

هشت مارس، برابر با ۱۸ اسفند، «روز جهانی زن» برای پاس‌داشت و برپاداشت حقوق زنان است که بارها در بلندای تاریخ، ناشی از قانو‌ن‌های ستم‌کارانه یا رسوم پدرسالارانه، نادیده انگاشته شد‌‌ه‌اند.

در حکومت‌های فاشیستی و کمونیستی، هشت مارس در آلمان نازی به «روز مادر» و پس از آن در آلمان شرقی سوسیالیستی به «مادر سوسیالیستی» تغییر کرد. آن چه در این گزارش به روشنی نیامده است و اما می بایست آن را دانست و به یاد سپرد، رابطه برابری جنسیتی و دموکراسی از یک سو و اقتصاد بازاربنیاد از سوی دیگر است. شوربختانه هم‌چنان که جدول زیر نشان می‌دهد، حکومت‌هایی که دموکراسی و حقوق زنان را پاس نمی‌دارند، گرایش اسلام‌گرایی دارند.

 

از نظر شما متشکرم. نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد.
این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

 /  🏆 4. in İR

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها