نگرانی عشاق فرانسوی فوتبال؛ ورشکستگی در چندقدمی باشگاه‌های لیگ یک فرانسه

Redirecting to full article in 5 second(s)...

شیوع ویروس کرونا، تعطیلی های موقتی لیگ، نبود تماشاگران در استادیوم ها، برکسیت و بحران مالی شرکت اصلی حق پخش تلویزیونی در فرانسه، لیگ یک فوتبال این کشور را وارد یک بحران بی سابقه کرده است.