۵۰ سالگی حذف عنوان زن‌ستیز 'دوشیزه' از زبان اداری آلمان | DW | 16.02.2021

28/11/1399 09:53 ب.ظ

در بسیاری از فرهنگ‌ها، متاثر از هنجارهای زن‌ستیزانه این‌که یک زن با چه عنوانی در جامعه نامیده شود به ازدواج کردن یا نکردن او مربوط می‌شده است. ۵۰ پیش آلمان تصمیم گرفت به این تبعیض علیه زنان پایان دهد.

در بسیاری از فرهنگ‌ها، متاثر از هنجارهای زن‌ستیزانه این‌که یک زن با چه عنوانی در جامعه نامیده شود به ازدواج کردن یا نکردن او مربوط می‌شده است. ۵۰ پیش آلمان تصمیم گرفت به این تبعیض علیه زنان پایان دهد. معادل واژه دوشیزه در زبان آلمانی، یعنی فرولاین (Fräulein) در ابتدای قرن بیستم برای زن ازدواج نکرده، شاغل و دارای دستمزد نازل به کار برده می‌‌شد. فرولاین یا منشی بود یا کلفت آشپزخانه، یا در ادارت شغل نازلی داشت.

نخستین تشکل‌های زنان تعیین روزی به نام"روز جهانی زن" حق رای زنان مشارکت فعال زنان در سیاست طرح حق سقط جنین ممنوعیت فعالیت سازمان‌های مستقل زنان آلمان پس از جنگ جدایی دو آلمان و روز زن زنان در جمهوری فدرال آلمان

زنان در جمهوری دموکراتیک آلمان حق کار مستقل زنان حق مشروط سقط جنین جنبش ۶۸؛ سال‌های پرتلاطم موج نوین فمینیسم نشریات مستقل خشونت خانگی اتحاد دو آلمان در ۱۹۸۹ حقوق مساوی برای کار برابر طرح سهمبه‌بندی زنان در سیاست headtopics.com

آمریکا در آلمان و ژاپن به فاحشه خونه ها رونق خاصی داد در حال که در خود امریکا فاحشه ها و روسپیها با مجازاتهای سنگین روبرو می شوند. بعضی تبلیغاتی که در تلویزیون های آلمان زبان دیده می شود به قدری هرز هستن که در امریکا که حکومت آلمان را تعین می کند ممنوع هستن.

راهی طولانی ولی پس از جنگ جهانی دوم که مردان بسیاری در جبهه‌‌ها کشته شده بودند، شمار زیادی از زنان بودند که نه ازدواج کرده بودند و نه مادر بودند.

ادامه مطلب:
dw_persian »