بازخوانی 'جمعه سیاه' کوهنوردی/ جنازه‌ای با کفش های کتانی در برف ۲ متری!

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رییس فدراسیون کوهنوردی از عوامل مختلف حادثه 'جمعه سیاه' کوهنوردی سخن گفت.