۴۳ کشور برخورد چین با اقلیت مسلمان اویغور را محکوم کردند | DW | 22.10.2021

30/07/1400 01:05:00 ب.ظ

۴۳ کشور از جمله آلمان با صدور یک بیانیه‌ مشترک فشار چین بر اقلیت مسلمان اویغور را به شدت محکوم کردند و خواستار بازدید از منطقه اویغور‌نشین چین شدند. چین اتهامات مربوط به سرکوب اقلیت مسلمان اویغور را رد کرده است.

۴۳ کشور از جمله آلمان با صدور یک بیانیه‌ مشترک برخورد چین با اقلیت مسلمان اویغور را به شدت محکوم کردند و خواستار بازدید از منطقه اویغور‌نشین چین شدند. چین اتهامات مربوط به سرکوب اقلیت مسلمان اویغور را رد کرده است.

۴۳ کشور از جمله آلمان با صدور یک بیانیه‌ مشترک فشار چین بر اقلیت مسلمان اویغور را به شدت محکوم کردند و خواستار بازدید از منطقه اویغور‌نشین چین شدند. چین اتهامات مربوط به سرکوب اقلیت مسلمان اویغور را رد کرده است.

این کشورها از"شکنجه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، عقیم‌سازی اجباری، خشونت جنسی و جدایی اجباری والدین و فرزندان اویغورها توسط دولت چین" به شدت انتقاد کردند.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنیدکشورهای یاد شده که در میان آنها آلمان نیز قرار دارد از دولت پکن خواستند به حقوق اویغورها احترام بگذارد و به ناظران مستقل اجازه بازدید از استان سین کیانگ، محل سکونت اقلیت مسلمان اویغور در چین را بدهد. چین این اتهامات را رد کرد و آن را دروغ خوانده است.

متن بیانیه مشترک ۴۳ کشور توسط نماینده فرانسه تهیه شده است. در سال‌های ۲۰۱۹ بریتانیا و در سال ۲۰۲۰ آلمان نیز متن‌های مشابهی را آماده کرده بودند.به گفته سازمان‌های حقوق بشر، بیش از یک میلیون اویغور در صدها اردوگاه در سین کیانگ زندانی هستند.دولت چین درخواست‌ نمایندگان سازمان‌ ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر برای سفر به منطقه اویغور‌نشین و بررسی شرایط مسلمانان اویغور را همواره رد کرده است.

ادامه مطلب:
DW فارسی »

به تخمم، البته کص خوار ایغور های تروریست کس مادر مسلمانان ایغور، آلمان و تمام اون 42 کشور و درود بر حکومت عاقل چین که ریشه این حیوانات رو خشک می کنه. طالبان و داعش تو افغانستان انگشت کوچیکه مسلمین رنج دیده ایغور هم نیستن. هان! مسلمان! چین! نمی شنوم چی گفتی!!؟؟؟ بعد رهخره کصلمین جهان زبونش رو کرده تو کیون مبارکش

باید جهان درمورد مسلمانان ایغور بی تفاوت نباشند. زیرا نقص کامل حقوق انسانی در آنجا جریان دارد. sal_ashkan اویغورها رو باید بیارن اروپا که بتونن به خواسته های بحقشون یعنی تشکیل یک حکومت اسلامی برسند . 😂 جنگ کمونیسم و اسلام است ماها بی طرف . این کشورها غلط کرده اند که نسبت به مسایل درونی چین بیانیه صادرمی کنند. این کشورها بهتراست که به کثافت کاری ها خودشان باشبکه نامشروع و تروریستی کریم خلیلی درکشورهایشان متمرکزشوند.

۴۳ کشور به استثنای رژیم خامنه ای