۱۰ روستای دیدنی ایران از دریچه دوربین

09/06/1398 09:12:00 ب.ظ

گزارش_تصویری اختصاصی ایران_اینترنشنال از روستاهایی که می‌توان آن‌‌ها را از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ایران دانست:

در سفر به گوشه و کنار ایران، گاه به مناطقی روستایی می‌رسیم که طبیعت و بشر، دست در دست هم، مناظری بسیار دیدنی خلق کرده‌اند. روستای «ﺳﺮآﻗﺎﺳﯿﺪ» «ﺳﺮآﻗﺎﺳﯿﺪ» روﺳﺘﺎﯾﯽ است در ارﺗﻔﺎع ۲۵۰۰ ﻣﺘﺮی از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ، با ﺟﺎده‌ای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﺻﻌﺐ‌اﻟﻌﺒﻮر در رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ استان چهارمحال و بختیاری.

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ‌ﻋﻠﺖ ﺑﺎرش‌ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮف، ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﺳﺎل ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﯾﮑﯽ از اﺗﺮاقگاه‌ﻫﺎی ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ و ﺟﺎده‌ای ﮐﻪ از داﺧﻞ رﺷﺘﻪ ﮐﻮه زاﮔﺮس ﻣﯽ‌ﮔﺬرد، اﯾﻦ روﺳﺘﺎ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺬاب‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

روستای «اﺻﻔﻬﮏ» اﮔﺮ ﮔﺬرﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﺲ در استان خراسان جنوبی ایران اﻓﺘﺎد، دﯾﺪن روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ «اﺻﻔﻬﮏ» را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ. اﺣﯿﺎی اﯾﻦ روﺳﺘﺎ در ﺳﺎل‌های اﺧﯿﺮ، ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖ‌ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺘﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎری را از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻮﯾﺮی و ﻗﺮار گرفتن آن در ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن‌ها ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮبه‌‌فردی ﺑﻪ اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

روﺳﺘﺎی «ﻧﺎی‌بند» اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﻟﻐﺖ واﺣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ به روﺳﺘﺎی «ﻧﺎی‌بند» ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ. روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﻮﯾﺮ ﻟﻮت و در استان خراسان جنوبی. اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺤﺼﺮبه‌فرد ﺧﻮد و ﻗﺮار گرفتن در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻧﺨﻞ، ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﻧﺎرﻧﮕﯽ، ﻧﺎرﻧﺞ و ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم، ﺑﯽ‌ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. headtopics.com

ادامه مطلب:
ايران اينترنشنال »
Loading news...
Failed to load news.

لیگ ملت‌های والیبال| برتری ایران مقابل چین در روزی که کار سختی نداشتیم- اخبار والیبال|بسکتبال|هندبال - اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim

آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید ادامه مطلب >>

به تحریم اشخاص و سازمان‌هایی که از اهداف حماس برای استفاده از تروریسم حمایت می‌کنند ادامه می‌دهیمپمپئو در توئیتر مدعی شد؛ به تحریم اشخاص و سازمان‌هایی که از اهداف حماس برای استفاده از تروریسم حمایت می‌کنند ادامه می‌دهیم

بسکتبال ایران در جام جهانی: از رقیبان ایران چه می‌دانیم؟تیم بسکتبال ایران در گروه C با اسپانیا، پورتوریکو و تونس هم‌گروه است. دو پیروزی در این گروه صعود ایران را به مرحله بعدی تضمین می‌کند، جایگاهی که بسکتبال ایران هرگز به آن دست نیافته است. این مطلب نگاهی دارد به حریفان ایران در جام جهانی چین.

محرومیت ۴ ماهه بازیکن تیم ملی فوتبال ایرانسامان قدوس، بازیکن ایرانی-سوئدی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه آمیان فرانسه، با شکایت باشگاه اوئسکا اسپانیا از سوی فیفا ۴ ماه از فعالیت‌های فوتبالی محروم شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: ذخیره اورانیوم غنی‌‌شده ایران فراتر از حد برجام استجدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که این کشور با افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود از محدودیت‌های درنظرگرفته شده در توافق هسته‌ای برجام تجاوز کرده است.

توییت ترامپ؛ طعنه یا پیغام آشتیتوئیتی که دونالد_ترامپ همراه با تصویری واضح و باکیفیت از انفجار احتمالی موشک_ماهواره‌بر ایران در مرکز فضایی این کشور منتشر کرد، به گمانه‌زنی‌ها در ارتباط با دست داشتن آمریکا در این رویداد، دامن زد. بیشتر بخوانید:

واقعیت‌هایی از داخل ایران| نرخ عوارض آزادراه‌ها ۲۱ درصد افزایش یافت