توئیت ظریف همزمان با تنش‌ها در عراق: به دنبال سرهم کردن بهانه‌ای برای جنگ هستند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران به دنبال جنگ نیست اما «به طور آشکار و مستقیم از مردم، امنیت و منافع حیاتی» خود دفاع خواهد کرد.