آمریکا فشار حداکثری علیه ایران برای عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعمال کرده است

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد که این کشور فشار حداکثری خود علیه ایران را در راستای عدم دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای اعمال کرده است.