اولین و دومین تست انسانی واکسن ایرانی کرونا انجام شد | DW | 29.12.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اولین تزریق انسانی واکسن ایرانی کرونا با حضور مقام‌های بهداشتی و دولتی به دختر رئیس 'ستاد اجرایی فرمان امام' تزریق شده است. به گفته رسانه‌های ایران یکی از مدیران ارشد ستاد یادشده دومین کسی بود که واکسن را دریافت کرد.