اختلال GPS کشور چه نقشی در جمعه سیاه کوهنوردان داشت؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

روز سیاه کوهنوردان ایران فقط جامعه را محزون نکرد بلکه این حادثه و کشته‌ها و مفقودی‌های پس از آن، ماجرای اختلال جی‌پی‌اس در مناطق شمالی تهران را هم مجدداً بر سر زبان‌ها انداخت. موضوعی که البته کوهنوردان بیش از سایر مردم با آن آشنایی داشتند.