۲۰۲۰ و دنیای سیاست: سالی که کرونا بر همه چیز تاثیر گذاشت - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

در سال جاری میلادی که در آخرین روزهای آن هستیم، سیاست جهانی هم مثل بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی، از شیوع کرونا تاثیر گرفت.