لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم طی شدن مراحل قانونی برای مصوبات شورای شهر تهران، گفت: مراحل قانونی برای مصوبه نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان طی نشده است.