گروه پروازی هما در بدو ورود به کشور از پرواز لندن قرنطینه می‌شوند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که گروه پروازی 'هما' در بدو ورود به کشور از پرواز لندن قرنطینه می‌شوند.