اتهامات جدید علیه پزشک پناهنده سوری در آلمان؛ ۱۸ مورد شکنجه بررسی می‌شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645\u0627\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0639\u0644\u0627.\u0645 \u0622\u062a\u0634 \u0632\u062f\u0646 \u00ab\u0627\u0646\u062f\u0627\u0645 \u062c\u0646\u0633\u06cc\u00bb \u06cc\u06a9 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646 \u06f1\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062d\u0645\u0635 \u0627\u0633\u062a.\n\n