جهانگیری: به احترام همه پرستاران در مهار کرونا لحظه‌ای تعلل نکنیم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

معاون اول رئیس جمهوری در پیامی به مناسبت روز پرستار تاکید کرد: به احترام همه پرستاران،‌ همه پزشکان و همه دست اندرکاران درمان در سراسر کشور دست به دست هم دهیم و در مهار این بیماری لحظه‌ای تردید و تعلل نکنیم.