هشدار هواشناسی ایران نسبت به آلودگی هوای 6 کلانشهر

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سازمان هواشناسی ایران نسبت به آلودگی هوای تهران و 5 مرکز استان دیگر هشدار داد. - خبرگزاری آناتولی