وزیر بهداشت آلمان اولویت‌های دریافت واکسن کرونا را تشریح کرد | DW | 18.12.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در آلمان مرحله نخست واکسینه کردن شهروندان به سالمندان و گروه‌های در معرض خطر اختصاص خواهد داشت و ۲۷ دسامبر آغاز می‌شود. این روند در اغلب کشورهای جهان تقریبا به همین شکل خواهد بود؛ اما اندونزی راه دیگری می‌رود.