یک درام-کمدیِ سیاه ایرانی درباره ترامپ/ تولید فیلم‌ِ تئاتری برای پخش جهانی، راه رفتن روی لبه تیغ بود/ تئاتر سیاسی با مشکلاتی مانند ممیزی و تحفظ بازیگران روبه‌روست

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بهزاد صدیقی، دراماتورژ فیلم‌تئاتر «من ترامپ نیستم!» که چندی است به زبان انگلیسی در ویدئو پرایم سایت آمازون در حال پخش است، این اثر را یک درام کمدی سیاه خواند و با اشاره به ریسک تولید چنین کاری گفت: یک جور راه رفتن بر لبه تیغ بود چراکه اگر در روند تولید یا حتی بعد از آن با مشکل حادی روبه‌رو می‌شدیم، ممکن بود کار به تعطیلی برخورد کند یا این که کار حتی پس از ضبط به پخش جهانی نرسد.