پارلمان اروپا با محکوم کردن اعدام‌ زم و افکاری خواستار بازدید از زندان‌های ایران شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

\u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0637\u0639\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u062f\u0641\u0645\u0646\u062f \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0646\u0627\u0642\u0636 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0628\u0634\u0631 \u0634\u062f\u0647\u200c \u0627\u0633\u062a.\n\n\n