پارلمان اروپا طرح اعمال تحریم علیه مقامات ایران را تصویب کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

طرح اعمال تحریم علیه مقامات ایران به‌دلیل موارد نقض حقوق بشر در این کشور به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید. - خبرگزاری آناتولی