دادگاهی که برای آینده جنبش #من‌هم در چین 'سرنوشت‌ساز' است - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در رویدادی کم‌سابقه، دادگاهی در چین رسیدگی به اتهام آزار جنسی یک چهره سرشناس را شروع کرده است. به عقیده ناظران، حکم این دادگاه تاثیری بسزا بر جنبش #من‌هم در چین خواهد گذاشت.