نمک اصفهان و استاد تک‌مضراب | DW | 14.12.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

۲۴ آذر ۱۳۸۷: ۱۲ سال پیش در چنین روزی رضا ارحام صدر در اصفهان درگذشت: «مردم را می‌خندانم تا احساس آینه بودن و آینه شدن خودشان را به خودشان نشان دهم».