افشاگری پدر روح‌الله زم درباره «دروغ» گفتن به فرزندش و «گول» خوردن از سوی قوه قضاییه

Redirecting to full article in 5 second(s)...

پدر روح‌الله زم طی یادداشتی در اینستاگرام پس از اعدام فرزندش افشا کرد که مقامات قوه قضاییه با همکاری