احضار سفیر ترکیه در تهران به وزارت امور خارجه ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که سفیر ترکیه در رابطه با اظهارات روز گذشته اردوغان درباره