کمیسیون اروپا: احتمال برکسیت بدون توافق بیشتر است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک مقام دولتی ادعامی کند که رئیس کمیسیون اروپا در جلسه رهبران اروپایی تاکید کرده است که احتمال برکسیت بدون توافق از توافق با دولت محافظه کار بریتانیا بیشتر است.