محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین درگذشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

منابع خبری ایران روز چهارشنبه 9 دسامبر از درگذشت «آیت‌الله محمد یزدی» رئیس شورای عالی جامعه مدرسین