آخرین موضع ایران برای مذاکره مجدد با آمریکا

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت اعلام کرد: تا پیش از بازگشت آمریکا به نقطه‌ای که خود را از انجام تعهداتش جدا کرد، امکان بررسی مذاکرات تازه‌ای اساسا وجود ندارد.