مجلس ایران طرح مقابله با 'شبکه قمار' را بررسی می‌کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران گفت که مجلس طرح مقابله با 'شبکه قمار' در کشورش را پیگیری خواهد کرد. - خبرگزاری آناتولی