دستنوشته‌های نیوتن درباره رمزگشایی از اهرام مصر به حراج گذاشته می‌شود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

به تازگی اوراقی از دستنوشته‌های اسحاق نیوتن، ریاضیدان سرشناس بریتانیایی و کاشف نیروی جاذبه، منتشر شده است که تلاش‌های او برای رمزگشایی از اهرام مصر را نشان می‌دهد.