پلیس ایتالیا یک باند قاچاق انسان از ایران و افغانستان را متلاشی کرد | DW | 06.12.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

پلیس ایتالیا می‌گوید یک باند قاچاق انسان را متلاشی و ۱۹ مظنون به عضویت در این باند را دستگیر کرده است. این باند مهاجران را از ایران، عراق، افغانستان و پاکستان، در ازای دریافت پول به ایتالیا یا دیگر کشورها منتقل می‌کرد.