دستور رئیسی به رئیس سازمان بازرسی درباره آبگرفتگی های خوزستان: فورا در خوزستان مستقر شوید- اخبار حقوقی و قضایی - اخبار اجتماعی تسنیم - Tasnim

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس قوه قضائیه با صدور دستوری به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از وی خواست برای پیگیری دلایل بروز آبگرفتی در بخش های مختلف استان خوزستان، شخصا به این استان سفر کند.