پرچم چین روی سطح کره ماه نصب شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اداره فضایی ملی چین با انتشار تصاویری خبر از نصب پرچم این کشور بر روی سطح کره ماه داده است.