ربیعی: مردم باید ثمره سه سال مقاومت در مقابل فشارها را ببینند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت با بیان اینکه مصوبه مجلس به رفع تحریم‌ها منجر نمی‌شود، گفت: مردم ما سه سال این فشارها را تحمل کردند و الان باید در کنار هم باشیم و از ثمرات این سه سال مقاومت استفاده کنیم.