ریاست دوره‌ای ایتالیا بر گروه 20 آغاز شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ریاست دوره ای ایتالیا بر گروه 20 اقتصاد برتر جهان به شکل رسمی آغاز شد. - خبرگزاری آناتولی