شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا رسما درخواست صدور مجوز کرد | DW | 01.12.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

موعد دسترسی به واکسن کرونا نزدیک می‌شود. شرکت داروسازی مدرنا و همچنین شرکت آلمانی بیون‌تک رسما درخواست مجوز کرده‌اند. شرکت داروسازی آمریکایی مدرنا به طور همزمان هم در اروپا و هم در آمریکا درخواست صدور مجوز کرده است.