گره کور واگذاری هپکو؛ انصراف کارگران از تجمع امروز در مسیر راه‌آهن

29/11/1399 09:56 ب.ظ

تجمع کارگران «هپکو» اراک که قرار بود در مسیر ریل راه‌آهن برگزار شود، با وساطت یکی از مدیران سابق این مجموعه، امروز ۲۹بهمن ۱۳۹۹در محوطه مجتمع برگزار شد. اخبار_ایران

زمان با برگزاری این تجمع اعتراضی، یک کارگر این شرکت اقدام به خودکشی کرد که با تلاش همکارانش نجات یافت. اعتراض‌های کارگران شرکت هپکو به نشست مقام‌های محلی و دولتی در دوم خردادانجامید.

در این نشست تصمیم گرفته شد که مدیریت شرکت به طور موقت به سازمان خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شود و این سازمان ظرف یک هفته بعد معوقات مزدی کارگران را بپردازد.

با تغییر و تحولات بی‌نتیجه مدیریتی در این شرکت در خرداد، قوه قضاییه به برخورد با کارگران معترض این شرکت پرداخت. در پی تجمعات اعتراضی کارگران هپکو در سال، حداقلنفر از این کارگران به شعبه‌ دوم معاونت دادستان اراک احضار شدند و اتهامات«اخلال در نظم جامعه» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به آن‌ها تفهیم شد.۱۳۹۷»

ادامه مطلب:
iranwire »

را در اعتراض به مشکلات صنفی خود بسته و پرچم‌های سیاه را به نشانه ماتم، مقابل در ورودی کارخانه به اهتراز درآورده بودند.‎

زمان با برگزاری این تجمع اعتراضی، یک کارگر این شرکت اقدام به خودکشی کرد که با تلاش همکارانش نجات یافت. اعتراض‌های کارگران شرکت هپکو به نشست مقام‌های محلی و دولتی در دوم خردادانجامید. در این نشست تصمیم گرفته شد که مدیریت شرکت به طور موقت به سازمان خصوصی‌سازی، زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شود و این سازمان ظرف یک هفته بعد معوقات مزدی کارگران را بپردازد.

با تغییر و تحولات بی‌نتیجه مدیریتی در این شرکت در خرداد، قوه قضاییه به برخورد با کارگران معترض این شرکت پرداخت. در پی تجمعات اعتراضی کارگران هپکو در سال، حداقلنفر از این کارگران به شعبه‌ دوم معاونت دادستان اراک احضار شدند و اتهامات«اخلال در نظم جامعه» و «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به آن‌ها تفهیم شد.۱۳۹۷»

گفته بود: «به هر حال کارگران هپکو به دلیل بستن خطوط راه‌آهن مرتکب جرم شده‌اند. بستن خطوط راه‌آهن از خطوط قرمز ما است.» پنج تن از این کارگران که با احضار به دادستانی، به دستور معاون دادستان بازداشت شده بودند، همان روز با تودیع قرار وثیقه