همه‌پرسی الزام شرکت‌ها به رعایت پادمان‌های جهانی در سوئیس برگزار می‌شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سازمان دیده‌بان حقوق بشر با استقبال از این تصمیم گفته است که رأی مثبت به این همه‌پرسی می‌تواند به بهبود زندگی بسیاری از کارگران و گروه‌های اجتماعی دیگر در سراسر جهان کمک کرده و شرکت‌های سوئیسی را درباره فعالیت خود مسئولیت‌پذیر و پاسخگو سازد.