کی‌یف: 500 شخصیت روس و جدایی‌طلب را به عنوان «جنایتکار جنگی» شناسایی کردیم

22/01/1401 06:00 ق.ظ

ارنا ویندیکتووا، دادستان کل اوکراین اعلام کرد که نهاد قضایی این کشور 500 شخصیت روس و جدایی‌طلب شرق اوکراین را به عنوان جنایتکاران جنگی شناسایی کرده

ارنا ویندیکتووا، دادستان کل اوکراین اعلام کرد که نهاد قضایی این کشور 500 شخصیت روس و جدایی‌طلب شرق اوکراین را به عنوان جنایتکاران جنگی شناسایی کرده Advertisement او‌ اظهار داشت، «این عضو شورای شهر ماریوپول با اشغالگران همکاری کرد و به همین دلیل نام او در فهرست خائنان قرار گرفت.

» کی‌یف بارها اعلام کرده در شرایط جنگی کنونی هرگز برابر «خائنان به کشور» و «همدستان با روسیه» کوتاه نخواهد آمد.

پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در ابتدای ماه جاری میلادی اولی هوویچ، رئیس سازمان امنیت داخلی و کریوورچکو الکساندرویچ، رئیس اداره امنیت منطقه خرسون را به دلیل کوتاهی در انجام فعالیت‌هایشان برکنار کرده بود.

ویرانی‌های شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین زلنسکی هشدار داده بود، «مقامات متخلف نظامی در صورت عدم دفاع از امنیت و استقلال کشور طبق ماده 48 دستورالعمل انضباطی نیروهای مسلح، از مقام خود برکنار و به‌شدت مجازات خواهند شد.» headtopics.com

شهر بندری ماریوپول از آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه گذشته به هدفی راهبردی برای نیروهای روس تبدیل شد.

ادامه مطلب:
AlArabiya_Fa »

April 10, 2022

Advertisement

او‌ اظهار داشت، «این عضو شورای شهر ماریوپول با اشغالگران همکاری کرد و به همین دلیل نام او در فهرست خائنان قرار گرفت.»

کی‌یف بارها اعلام کرده در شرایط جنگی کنونی هرگز برابر «خائنان به کشور» و «همدستان با روسیه» کوتاه نخواهد آمد.

پیش از این ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در ابتدای ماه جاری میلادی اولی هوویچ، رئیس سازمان امنیت داخلی و کریوورچکو الکساندرویچ، رئیس اداره امنیت منطقه خرسون را به دلیل کوتاهی در انجام فعالیت‌هایشان برکنار کرده بود.

ویرانی‌های شهر بندری ماریوپول در شرق اوکراین

زلنسکی هشدار داده بود، «مقامات متخلف نظامی در صورت عدم دفاع از امنیت و استقلال کشور طبق ماده 48 دستورالعمل انضباطی نیروهای مسلح، از مقام خود برکنار و به‌شدت مجازات خواهند شد.»

شهر بندری ماریوپول از آغاز تهاجم نظامی روسیه در 24 فوریه گذشته به هدفی راهبردی برای نیروهای روس تبدیل شد.

تصرف این شهر توسط نیروهای روس، مسیر ارتباطی منطقه جدایی‌طلب دونباس با شبه‌جزیره کریمه، اشغالی در سال 2014 توسط روسیه را فراهم می‌کند.