کرونا در ترکیه؛ شمار بهبودیافتگان به 256 هزار و 524 نفر رسید

21/06/1399 07:16 ب.ظ

طی شبانه روز گذشته با بهبودی 1117 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 256 هزار و 524 نفر رسید

- خبرگزاری آناتولی طی شبانه روز گذشته با بهبودی 1117 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 256 هزار و 524 نفر رسید. طی شبانه‌ روز گذشته 56 نفر در ترکیه بر اثر کرونا جان باختند و شمار بیماران با وضعیت وخیم نیز به 1223 نفر افزایش یافت.

طی شبانه روز گذشته با بهبودی 1117 نفر دیگر شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 256 هزار و 524 نفر رسید. طی شبانه‌ روز گذشته 56 نفر در ترکیه بر اثر کرونا جان باختند و شمار بیماران با وضعیت وخیم نیز به 1223 نفر افزایش یافت.

ادامه مطلب:
aa_persian »

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 254 هزار و 188 نفر رسیدشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 254 هزار و 188 نفر رسید

شمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 255 هزار و 407 نفر رسیدشمار بهبودیافتگان کرونا در ترکیه به 255 هزار و 407 نفر رسید

آخرین آمار کرونا در ایران و کشورهایی که بیشترین شمار مبتلایان را دارندتا یک ماه پیش آمار مبتلایان کرونا در روسیه و برزیل هم از نظر حقیقی و هم از نظر نسبی، بسیار کمتر از امروز بود، اما ناگهان سیر صعودی گرفت.

شمار مبتلایان به کرونا در جهان از مرز 28 میلیون نفر گذشت

شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان به 38 هزار و 572 نفر رسید

شمار بهبودیافتگان کرونا در جهان از 20 میلیون و 120 هزار نفر فراتر رفت