نامزد جو بایدن برای مدیریت تحریم‌های اقتصادی آمریکا کیست؟

Redirecting to full article in 0 second(s)...

جَنِت یِلِن نخستین زنی که در سال ۲۰۱۴ ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده گرفت، ۶ سال بعد در حال تکیه زدن بر صندلی وزارت‌خانه‌ای است که پیش از او ۷۷ وزیر مرد بر روی آن نشسته‌اند؛ او در سمت جدید خود به عنوان وزیر خزانه‌داری سه مسئولیت اصلی از جمله وضع تحریم‌های اقتصادی را عهده‌دار می‌شود