فراخوان «آتش‌بس فوری» در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در ژنو

Redirecting to full article in 5 second(s)...

شرکت‌کنندگان در کنفرانس بین‌المللی افغانستان در ژنو فراخوان برقراری یک آتش‌بس فوری و فراگیر در این کشور دادند. - خبرگزاری آناتولی