چگونه کودکان را کتابخوان کنیم؟

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تهران- ایرنا- هر پدر و مادری دوست دارد فرزندش اهل مطالعه و کتابخوان باشند ولی موانعی وجود دارد که رفع بخشی از آن به دست خانواده و مدرسه است ولی برخی مشکلات از کتاب یا نویسنده.