فن درلاین خطاب به رهبران اروپا: اقدامات حمایتی خود را تا پایان همه گیری کرونا ادامه دهید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت که از رهبران اروپایی خواهد خواست تا حمایت‌های اقتصادی خود از شهروندان را تا پایان همه‌گیری بیماری کرونا نکنند.