عمران خان: هدف سفر به افغانستان اعتمادسازی و کمک به صلح است | DW | 19.11.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

برای اولین بار در طی سه سال گذشته یک رئیس دولت پاکستان به کشور همسایه، افغانستان سفر کرد. هدف از دیدار عمران خان بهبود روابط میان دو کشور و کمک به روند صلح با طالبان در افغانستان است.