تصمیم ترامپ درباره کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان | DW | 17.11.2020

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ترامپ با جابه‌جایی در پنتاگون زمینه را برای خروج سربازان آمریکایی از کشورهایی همچون عراق و افغانستان فراهم ساخته است. او تصمیم دارد پیش از پایان دوره زمامداری خود به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶ عمل کند.